Usmernenie k stravovaniu v školskej jedálni

Kontakt : Ingrid Kraslanová 0911 238 926

Email : jedalen3@bukovcana.sk

Stránkové hodiny vedúcej školskej jedálne : v momentálnej situácii len telefonicky

ŠJ  I.Bukovčana1: utorok a štvrtok od 7:00 hod.  do  8:00hod.

ŠJ  I.Bukovčana3: pondelok ,streda , piatok od 7:00 hod. -8:00hod

Každý stravník musí byť zaregistrovaný. Registrácia prebieha v školskej jedálni vedúcou ŠJ a na webovej stránke školy rodičom

Stravné sa vyrátava mesiac dopredu okolo 15. v starom mesiaci. Do decembra 2020 majú deti zaplatené obedy jednorázovo. Dospelým stravníkom sa výška stravného na ďalší mesiac ukáže po 15-tom v mesiaci na karte stravníka – dlžná čiastka je označená červenou farbou. Skontrolovať si výšku stravného môžete v záložke financie ak je vytvorený ďalší mesiac bude v nej aj presný príkaz na úhradu. Ak máte dostatok financií nebude príkaz na úhradu len kalendár na budúci mesiac s vyrátaným a odrátaným stravným.

Od januára 2021 budú deti platiť výšku stravného bez dotácie + réžia: Platí sa už v decembri na január 2020

Pre I. stupeň 1,21 €x počet obedov +5€

Pre II. stupeň 1,30 €x počet obedov +5€

Dospelí stravníci :2,98€ x počet obedov

Pri registrácii zákonný zástupca odovzdá zápisný lístok stravníka a zaplatí za čip 3€. Obdrží vodítko k registrácii a čip, ktorý stravníci používajú pri odbere jedla. Ak zabudnú čip, je potrebné vedieť osobné číslo stravníka- variabilný symbol pri platbe stravného. Za neodobranú alebo neodhlásenú stravu sa neposkytuje náhrada. Pri nefunkčnom čipe sa čip odovzdá vedúcej ŠJ a ona ho vymení za nový. Pri strate je potrebné nový čip zakúpiť cena 3€ .

Odhlášky obedov sa robia deň vopred do 14,00 /je možnosť do 7:00 hod. ráno každý deň/.

Po 7.  hodine ráno sa obedy nedajú odhlásiť, zamkne sa portál. Ak Vám na webovej jedálni nejde odhlásiť, tak volajte, aby to stihla aspoň vedúca. Ak to nie je možné ani jej , dohodnete sa na spôsobe  odberu obeda.

Odhlášky sa nerobia cez email ŠJ, ale na Vašej osobnej karte stravníka vo webovej jedálni.

Výdaj stravy do obedárov je v momentálnej situácii zakázaný ! Je možný len v ŠJ I.Bukovčana 3, nakoľko nedochádza ku kríženiu žiakov a cudzích stravníkov.

Výdaj stravy pre cudzích stravníkov je od 11:30 do 12:00. Neskorší výdaj nie je možný z personálnych dôvodov.

V prípade, že žiak si bude nosiť vlastné diétne jedlo, ktoré mu v školskej jedálni budú ohrievať bude platiť réžiu 5€ mesačne na číslo účtu SK83 1100 0000 0026 2684 4079.

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa z dôvodu diéty (potvrdenej odborným lekárom) nemôžu stravovať v školskej jedálni, aby vyplnili žiadosť a priniesli na riaditeľstvo školy. Žiadosť nájdete v sekcii Tlačivá

                                                                                                                                      ved. ŠJ I. Kraslanová

 

Bukovčana 1

Jedálny lístok

vitamins-and-minerals_90528

Odhlasovanie obedov : www.jedalen.sk

Komunikačná adresa: jedalen3@bukovcana.sk

Tel.: +421911 238 926

Č. účtu: IBAN SK27 1100 0000 0026 2674 2558

 

Bukovčana 3Food_Pyramid

Jedálny lístok

food

Odhlasovanie obedov : www.jedalen.sk

Komunikačná adresa: jedalen3@bukovcana.sk

Tel.:  +421911 238 926

Č. účtu: IBAN SK93 1100 0000 0026 2382 0215

 

 

Ingrid Kraslanová ,vedúca školskej jedálne