Klub GoodSports pozýva na futbalový  a floorbalový  turnaj.  Viac  informácií  v plagátikoch.

 

Floorbalový  turnaj

 

Futbalový turnaj