Adresa školy:
Základná škola
Ul. I. Bukovčana 3
841 08 Bratislava

 

Dôležité telefónne čísla:

Tel. škola: +421 911 976 204

Tel. zástupcov riaditeľky: +421 911 619098
Tel. budova B3: +421 2 64778338

Tel. budova B1: +421 2 64775329

Tel. vedúca jedálne: +421  911238926

Tel. zubná ambulancia: +421 2 64774107

Tel. výchovná poradkyňa: +421911 926 701

Tel. špeciálny pedagóg: +421 902 369 696

E mail : bukovcana3@gmail.com

 

Zodpovedná osoba v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

titul, meno,a priezvisko: Ing. Tomáš Dopirák

kontaktné údaje: dopirak@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80

 

                                                                       RÝCHLY KONTAKT.                                                                        

               

(Uvádzajte reálne mailové adresy, aby sme Vás spätne mohli kontaktovať.

Pripomienky a návrhy na zlepšenie stránky školy, príp. doplnenie informácií, či tlačív posielajte na maslen@bukovcana.sk)