Konzultačné hodiny učiteľov a vedenia školy na školský rok 2020/2021

sa vám zobrazia po kliknutí na obrázok