ZÁPISNICE A UZNESENIA

zápisnica – január

zápisnica – apríl

zápisnica – jún

 

PLÁNY PRÁCE

Plán práce na september

Plán práce na október

Plán práce na november

Plán práce na december

Plán práce na január

Plán práce na február

Plán práce na marec

Plán práce na apríl

Plán práce na máj

Plán práce na jún

 

Program školy

Harmonogram zasadnutí MZ

Hlavné úlohy MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

Vyhodnotenie práce MZ