Nadácia Volkswagen Slovakia bola založená v roku 2008. Odvtedy neustále rozširuje svoje   aktivity a prehlbuje  spoluprácu  so školami, univerzitami ako aj neziskovými organizáciami. Jednou z našich priorít je aj  podpora  vzdelávania v oblasti jazykov a technického  konceptu od  raného veku. Prihliadnuc  na  doterajšiu  niekoľkoročnú  spoluprácu  s materskou školou na tomto koncepte sme sa rozhodli spolupracovať aj so Základnou školou na Ulici I.Bukovčana a zaručiť kontinuitu v rámci nášho vzdelávacieho konceptu. Teší náš, že vďaka našej podpore  už  od roku 2012 sa darí rozvíjať rozšírenú výučbu nemeckého jazyka. Okrem  toho  do  ich výučby  zahŕňame  aj technický  koncept,  v rámci ktorého v deťoch  prebúdzame  záujem o  techniku, vedu, bádanie a celkovo nadšenie pre prírodné vedy. Vďaka úspešnej spolupráci škola získala v roku 2015 akreditáciu ako druhá DSD základná škola, a preto žiaci v 8. ročníku budú môcť získať DSD Diplom (Nemecký jazykový diplom, úroveň A2 – B1).

 

Spolu so zástupcami školy neustále náš koncept zlepšujeme a dopĺňame. Od školského roka 2016/2017 v rámci technického a nemeckého konceptu plánujeme uskutočniť:

  • Projektwoche vo štvrtom ročníku, teda vyučovanie projektovým spôsobom, na ktorom si deti pod vedením nemeckých lektorov nacvičia divadelné predstavenie;
  • oficiálnu skúšku Fit in Deutsch pre piatakov, kde môžu získať diplom na úrovni A1;
  • vyučovanie s rodeným nemecky hovoriaci lektor od tretieho ročníka, ktorý sa žiakom venuje počas konverzácií a na vybraných odborných hodinách;
  • návštevu interaktívnej knižnice a program v nemčine v Goetheho inštitúte;
  • návštevu originálnej interaktívnej výstavy s aktivitami v nemčine Mesto povolaní v Bory Mall;
  • účasť na recitačnej súťaži Karpatského spolku od tretieho ročníka.