Oznamujeme neklasifikovanie a nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou:
1.stupeň: ETV/ NBV, TSV, HUV, VYV, PVC, VLA, PDA, KNEJ
2.stupeň: HUV, VYV, THD, TSV, Ochrana prírody a zdravia, ETV/NBV, KANJ, KNEJ, DEJ – len v nemeckom jazyku (5.B, 5.D, 6.D)

 

Zoznam predmetov bude zverejnený do 30. apríla 2020. Všetky ostatné predmety budú klasifikované.