Vážení rodičia žiakov 2.stupňa,

od pondelka sa budú rozdávať mesačné mliečne balíčky pre všetkých žiakov 2. stupňa u vedúcej jedálne (schodíky od tenisového ihriska) v dňoch:

-pondelok 12.4.2021 od 12,00 do 14,00

-streda 14.4.2021 od 12,00 do 14,00

-piatok 16.4.v čase od 12,00 do 14,00

 Ingrid Kraslanová  vedúca ŠJ