14.6. 2016 sme prijali návštevu pani Gudrun Telge z ZfA, centrály pre zahraničné školstvo z Nemeckého veľvyslanectva, ktorá nám prišla oficiálne odovzdať plaketu pre našu školu. Týmto patríme do siete nemeckých partnerských škôl. Žiaci I. aj II. stupňa si pripravili milý nemecký program na uvítanie. Veľmi sa tešíme.