Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že od 16. do 18. septembra pokračujeme za úplne rovnakých podmienok, ako doposiaľ. Ranná a dlhá ŠKD nebude stále v prevádzke. Pre ďalšie informácie a postup sledujte web školy. Aktualizované vyhlásenie, ktoré je potrebné doniesť triednemu učiteľovi, ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 dni, nájdete TU.