Od 12. apríla 2021 je 1. stupeň otvorený pre žiakov všetkých rodičov. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.


Rozhodnutie nájdete TU. 


Návrat do škôl manuál nájdete TU.  Dávame do pozornosti z manuálu najmä bod 8.


Zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (prípadne doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starší ako tri mesiace, resp. doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní). Čestné vyhlásenie vypĺňajte prostredníctvom IŽK.