Odporúčame a prosíme zákonných zástupcov, aby informovali školu, ak žiak spĺňa podmienku na výnimku z karantény (dobrovoľne informovať školu môžete už aj cez IŽK).

Výnimky sú definované na strane 4.