VEDENIE A PRACOVNÍCI ŠKOLY 2020/2021 MENO KONTAKT
Riaditeľka školy Mgr. Renáta Balogová balogova@bukovcana.sk
Zástupca riaditeľky pre  1. stupeň Mgr. Maroš Maslen maslen@bukovcana.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre  2. stupeň Monika Škvarčeková monikaskvarcekova@gmail.com
Koordinátor pre projekty RNDr. Pavel Bernát pavelbernat@centrum.sk
Tajomníčka Litváková Ciutti Mária bukovcana3@gmail.com
Referentka školy Petra Žáčik Jendruchová bukovcana3@gmail.com
Účtovníčka Gabriela Drusanová bukovcana3@gmail.com
Mzdová účtovníčka Eleonóra Adamovičová bukovcana3@gmail.com
Výchovná poradkyňa PhDr. Lenka Németová nemetova.lenka@gmail.com
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov RNDr. Vladimír Durmek v_dur@centrum.sk
Špeciálny pedagóg Mgr. Katarína Sýkorová Tel. +421 902 369 696,

kati.sykora@gmail.com

Vedúca ŠJ Ingrid Kraslanová jedalen3@bukovcana.sk

Tel.: +421911 238 926

ŠJ B1 Emília Boháčová
ŠJ B1 Terézia Demeterová
ŠJ B1 Miroslava Pilová
ŠJ B3 Soňa Friebertová
ŠJ B3 Iveta Návratová
ŠJ B3 Andrea Kytková
ŠJ B3 Viera Šimková
ŠJ B3 Ing. Mária Otavová
ŠJ B3 Anna Augustínová
Upratovačka ZŠ B1 Milada Malá
Upratovačka ZŠ B1 Monika Martanovičová
Upratovačka ZŠ B1 Andrea Smelíková
Upratovačka ZŠ B3 Alžbeta Majerová
Upratovačka ZŠ B3 Jana Zvariková
Upratovačka ZŠ B3 Renáta Kalivodová
Upratovačka ZŠ B3 Darina Solovicová
Upratovačka ZŠ B3 Kvetoslava Blahovská
Upratovačka ZŠ B3 Vlasta Nespešná
Upratovačka ZŠ B3 Monika Szarková
Vrátnik ZŠ B1 Andrej Dančo
Vrátnička ZŠ B3 Ľubica Harculová
Školník ZŠ B1 Ivan Baláž
Školník ZŠ B3 Dalibor Sofka
                                 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 2020/2021
TRIEDA MENO KONTAKT
1.A Mgr. Gabriela Kurucová kurucova.gabriela@gmail.com
1.B Mgr. Dušana Bobrovská bobrovska.dusana@gmail.com
1.C Mgr. Martina Surová martina.surova7@gmail.com
1.D Mgr. Zuzana Grigerová grigerzuzana@gmail.com
1.E Mgr. Aneta Úradníková uradnikova.bukovcana@gmail.com
2.A PaedDr. Zuzana Mauerová z.mauerova@gmail.com
2.B Mgr. Miroslava Daneková danekova2@gmail.com
2.C Mgr. Soňa Mariničová sona.marinicova@gmail.com
2.D Mgr. Miroslava Repová Mirka.repova1@gmail.com
2.E PaedDr. Gabriela Maruščáková gfenova@gmail.com
3.A Mgr. Renáta Veberová renataveberova63@gmail.com
3.B Mgr. Andrea Poláková andy.polak1@gmail.com
3.C Mgr. Agáta Šteňová agata.stenova@gmail.com
3.D Mgr. Darina Chalupová chalupova.bukovcana@gmail.com
3.E PaedDr. Darina Sogelová sogelova.darina@gmail.com
4.A Mgr. Elena Slovíková elena.slovikova@gmail.com
4.B Mgr. Andrea Uhlárová andreauhlarova@centrum.sk
4.C Mgr. Erika Buková bukova.bukovcana@gmail.com
4.D Mgr. Alena Caklová acaklova@gmail.com
5.A Mgr. Gabriela Poláková gabpolak@gmail.com
5.B Mgr. Zuzana Srogončíková zuzka.srogoncikova@gmail.com
5.C Zuzana Ludhová zuzanaludhova@gmail.com
5.D Mgr. Lenka Kozáková lenka.kozakova86@gmail.com
6.A Mgr. Daniela Stančeková danielah521@gmail.com
6.B Mgr. Monika Bardíková monika.bardikova@centrum.sk
6.C Mgr. Zuzana Fančalská zfancalska@gmail.com
6.D Mgr. Jana Pšenáková januskapsenakova@gmail.com
7.A Mgr. Jana Birošová jana.biros@gmail.com
7.B Mgr. Jana Gablíková janagab@centrum.sk
7.C Mgr. Patrik Vagner patrikvagner89@gmail.com
7.D Mgr. Božena Hánová hanova.bozena@gmail.com
7.E Mgr. Natália Szokeová szokeova.natalia@gmail.com
8.A Mária Rybjanská maria.rybjanska@gmail.com
8.B Mgr. Ján Kubina bukovcanadnv@gmail.com
8.C PaedDr. Soňa Škulová sonaskulova@azet.sk
8.D Mária Šebeňová mariasebenova@azet.sk
9.B Mgr. Ivan Mačák macak.bukovcana@gmail.com
9.D Mgr. Ildiko Dallosová ildidallosova@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Mária Kundrátová maria.kundratova.ucitel@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Sylvia Preuschoff sylviapreuschoff@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Eva Cíchová mgr.evacichova@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Lucia Borbély borbely.lucia@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Veronika Motošická veronika.motosicka@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Kristína Pelikánová pelikanova.kristina@gmail.com
Netriedna učiteľka Mgr. Erika Vladárová vladarova.bukovcana@gmail.com
Netriedny učiteľ Ing. Vladimíra Paulovič paulovic.v@gmail.com
Netriedny učiteľ Zuzana Hanzlovičová hanzlovicova@slovanet.sk
Netriedna učiteľka Ing. arch. Ľubica Popíková  popikova.zs@hotmail.com
Asistent učiteľa Mgr. Natália Pavelková Mrázová nataliapavelka@gmail.com
Netriedny učiteľ Mgr. Daniel Dubovski daniel.dubovski@gmail.com
Nemecký lektor Wolfgang Switlick switlick@posteo.de
Vychovávateľka Anna Danihelová anka.danihelova@gmail.com
Vychovávateľka Nikoleta Griezlová grbarcieta@grbarcieta.sk
Vychovávateľka Lucia Pirchanová l.pirchanova@gmail.com
Vychovávateľka- vedúca ŠKD Dana Karolusová karolus.dana@gmail.com
Vychovávateľka Bc. Veronika Sithová veronikasithova@yahoo.com
Vychovávateľka Dagmar Zemaníková dagmar.zemanikova@gmail.com
Vychovávateľka Zuzana Boskovičová zuzka.boskovicova61@gmail.com
Vychovávateľka Vladimíra Cupperová s.cupperova@gmail.com
Vychovávateľka Gabriela Klimešová g.klimesova64@gmail.com
Vychovávateľka Jana Műllerová
Vychovávateľka Bc. Eva Poljaková
Vychovávateľka Bc. Jana Balážiová