Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete posielať aj elektronicky a nemusíte tak tlačiť a posielať do školy papierovú formu vyhlásenia.

Elektronické vyhlásenie o bezpríznakovosti vypĺňajte až dňa 2.septembra., resp. v deň, kedy dieťa nastúpi do školy a následne po každom prerušení dochádzky na 3 a viac kalendárnych dní.


  1. Po prihlásení rodiča do IŽK kliknúť na COVID- 19

2.kliknúť na znak „+“

3. kliknúť na Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – 1.9.2021

 

4. kliknúť na „ULOŽIŤ“