Grantová výzva:

 Enter pre školy 2020- Digitálna generácia

Podporili: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Názov projektu: Počítač, poslúchaj ma!

Trvanie projektu: november 2020- máj  2021

Ciele projektu:

-podporiť rozvoj informatického myslenia a bádateľských zručností

– prehĺbenie žiakových vedomostí o informačnej spoločnosti

– rozšírenie obzoru vedomostí  kvalifikácie učiteľov ich aktívnou motiváciou a zaradením

– evanjelizovať rodičov, podporiť ich účasť a inšpirovať ich a ich detí k alternatívnym činnostiam voľného času formou osvety

Materál zakúpený z rozpočtu:

  • Micro: bitStarter Kit 2020
  • Micro:bit Smart Kit 2020

Požadovaná suma od Nadácie Pontis 1000,-€

Vlastné zdroje 125,-€

Čo je to micro:bit?

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s nim vytvárať jednoduché hry, merať teplota…….