V sobotu 15.5.2021 sa v areáli oboch budov školy I. Bukovčana 1 a 3 stretli rodičia, žiaci, učitelia, vychovávatelia, školníci našej školy na veľmi milej a vydarenej akcii „Zelená dobrovoľníkom“.
Podarilo sa nám upratať celý areál oboch škôl, átrium, obnoviť skalku, bylinkovú záhradku, betónové črepníky, vytvoriť ďalšiu záhradku, vysadiť kvety, natrieť plot. Tento rok za finančnej podpory Nadácie VW Slovakia sme začali budovať pred budovou školy B1 altánok.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas a prispeli k tomu, aby naši žiaci vyrastali v krásnom prostredí. ĎAKUJEME!
Toto sa nám podarilo. 

« z 9 »