Ďakujeme Nadácii Tatrabanky za poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu  Hrajme sa všetci spolu. Z poskytnutého finančného daru sme zakúpili 12 futbalových lôpt do ŠKD.