Posledná aktualizácia 23.8.2021 o 11,24

(pridané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy na stiahnutie)

(Dnešným dňom bola spustená možnosť požiadať o Ag testy, prípadne kloktacie testy aj v IŽK. Nakoľko sme nevedeli predpokladať, kedy bude táto funkcionalita v IŽK spustená a času nebolo veľa, zbierame žiadosti o oba druhy testovania naďalej IBA mailom s požadovanými údajmi. Prosíme, aby ste možnosť žiadať o testy v IŽK považovali momentálne  za bezpredmetnú)


Na základe COVID automatu, Vyhlášky 237 a Vyhlášky 239 sa škola bude riadiť

Školským semaforom.


Infografika a základné pojmy:


Celý článok zo stránky MŠVVaŠ nájdete TU

Celý manuál zo stránky MŠVVaŠ nájdete TU (odporúčania a povinnosti rodičov sú na strane 12 a 13)

Najčastejšie otázky zo stránky MŠVVaŠ k Školskému semaforu nájdete TU (povinnosti rodičov sú na strane 9 a 10)


Dobrovoľné testovanie v školách: (pozn. žiak má nárok na oba druhy testovania- na kloktací a zároveň aj na sadu testov na samotestovanie)

1. Kloktací testjednorazový, bezplatný a dobrovoľný pre každého žiaka školy- ak máte záujem o toto testovanie, zašlite mail s MENOM a PRIEZVISKOM ŽIAKA, TRIEDOU (v školskom roku 2021/2022), RODNÝM ČÍSLOM ŽIAKA, DÁTUMOM NARODENIA ŽIAKA, TELEFÓNNYM ČÍSLOM A MAILOVOU ADRESOU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. kde má byť zaslaný výsledok testu na adresu:

-mirka.repova1@gmail.com (ak ide o žiaka 1.- 3.ročníka)

-maros.maslen@gmail.com (ak ide o žiaka 4.-6.ročníka)

-monikaskvarcekova@gmail.com (ak ide o žiaka 7.- 9.ročníka).

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 26. augusta do 9,00. Žiaci toto testovanie budú realizovať doma, nie v škole (rovnako ako minulý školský rok pri kloktacích testoch). Testy odovzdáme žiakom s pokynmi a s formulárom, ktorý je potrebné priniesť naspäť do školy spolu s odbernou sadou. Podrobné informácie (inštrukcie, video, metodické pokyny) nájdete v dokumente Školský semafor na strane 7 a ešte podrobnejšie na webe ministerstva. 

2. Domáce samotestovanie– dobrovoľné, bezplatné samotestovanie (sada 25 kusov Ag testov)- ak máte záujem o toto testovanie, zašlite MENO, PRIEZVISKO a TRIEDU ŽIAKA na mail:

-mirka.repova1@gmail.com (ak ide o žiaka 1.- 3.ročníka)

-maros.maslen@gmail.com (ak ide o žiaka 4.-6.ročníka)

-monikaskvarcekova@gmail.com (ak ide o žiaka 7.- 9.ročníka).

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 26. augusta do 9,00. Žiaci toto testovanie budú realizovať doma.  Sady testov budú odovzdané rodičom proti podpisu. O odovzdávaní testovacích sád budeme rodičov kontaktovať mailom, z ktorého žiadali o predmetnú sadu testov pre svoje dieťa. Podrobné informácie o tomto testovaní nájdete v dokumente Školský semafor na strane 8.

Sprievodca samotestovaním

Návod na použitie


Najdôležitejšie pokyny:

-v deň nástupu a po každom prerušení dochádzky na 3 a viac dní vrátane víkendu, sviatku (napr. ak žiak nepríde v piatok do školy, v pondelok toto vyhlásenie už musí priniesť) je nutné priniesť vypísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti a odovzdať tr. učiteľke/učiteľovi. Momentálne je možné priniesť predmetné vyhlásenie len v papierovej podobe. Akonáhle bude možnosť poslať ho elektronicky cez IŽK, budeme o tom informovať prostredníctvom webu školy

-odporúčame a prosíme zákonných zástupcov, aby informovali školu, ak žiak spĺňa podmienku na výnimku z karantény (dobrovoľne informovať školu môžete mailom na bukovcana3@gmail.com tak, že zašlete vyplnené Oznámenie o výnimke z karantény). Výnimky sú definované na strane 4. 

-prekrytie horných dýchacích ciest rúškom všetkých žiakov a zamestnancov školy- výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška 237

-upozorňujeme pri návrate z dovolenky zo zahraničia na aktuálne platné vyhlášky UVZ SR

-ŠKD bude fungovať v bežnom režime vrátane zberných tried za prísnych hygienických opatrení

-v prípade karantény triedy sa bude trieda vzdelávať dištančne cez MS Teams, ako to bolo minulý školský rok

-rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť)

-konzultácie budú prebiehať dištančne- telefonicky, mailom (po dohode s učiteľom)

-z predošlého článku upozorňujeme na zmenu, že vo štvrtok 2.9. 2021 sa z organizačných dôvodov nebude variť


Vstupy žiakov do budovy:

Žiaci 1. a 2. ročníka hlavným vchodom budovy B1

Žiaci 3. a 4. ročníka vchodom ŠKD cez červené dvere. (pre zväčšenie kliknúť na fotografiu)

Žiaci druhého stupňa: 5.- 7. ročník hlavným vchodom a 8.- 9.ročník vchodom od telocvične.


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka“