INFORMÁCIE K ZÁPISU STRAVNÍKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

KONTAKT na vedúcu školskej jedálne: 0911 238 926,  jedalen3@bukovcana.sk 

 

Registrácia všetkých stravníkov sa bude konať v kancelárii vedúcej ŠJ v budove Bukovčana 3.

Budúci tretiaci: Prineste si zápisný lístok stravníka a ČIP, nakoľko čipy sa musia prekódovať na jedáleň B3.

Na zakúpenie nového čipu potrebujete pri registrácii 3e za 1 čip.

Preplatky stravného z B1 pre budúcich tretiakov budú počas prázdnin prevedené na účet ŠJ Ivana Bukovčana 3.

 


Zápisné lístky všetkých stravníkov, vrátane prvákov, odovzdať od 10. augusta do  31. augusta 2020 od pondelka do štvrtku v čase 17,30 – 19,00 v kancelárii vedúcej ŠJ.

Žiaci, ktorí sa v školskom roku 2019/2020 stravovali v ŠJ B3, potrebujú na zápise odovzdať len Zápisný lístok stravníka.

Skontrolujte, či máte ČIP a stav konta stravného. Stravné doplatiť najneskôr do 28. augusta 2020. Bez odovzdaného Zápisného lístka stravníka nebude žiak na stravu prihlásený.

TLAČIVÁ:

Zápisný lístok  ŠJ B1 (kliknúť pre stiahnutie)

Zápisný lístok ŠJ B3 (kliknúť pre stiahnutie)

 


Vážení rodičia, odkaz od vedúcej ŠJ- prosím, aby ste neplatili zbytočne za obedy pokiaľ máte kladný, teda zelený zostatok. Plaťte, prosím, až keď máte zostatok záporný, teda červený a len tú sumu, ktorá je tam uvedená, nie vyššiu.
ĎAKUJEM.

 

Stránkové hodiny vedúcej jedálne počas školského roka:

Bukovčana 1– utorok, štvrtok od 7,00 do 8,00

Bukovčana 3– pondelok, streda, piatok od 7,00 do 8,00

Na konzultáciu u vedúcej jedálne je potrebné sa TELEFONICKY nahlásiť.

Výdaj stravy do obedárov je obmedzený časovo denne LEN od 11,30 do 12,00 v oboch jedálňach. Z hygienických dôvodov nie je  možné obed po 12,00 vydávať do obedárov. Ak si chcete obed vyzdvihnúť týmto spôsobom zo školskej jedálne, je nutné, aby ste si preň išli z bočnej strany budovy, kde má kanceláriu vedúca jedálne (platí pre B3) alebo priamo do jedálne k okienku (platí pre B1).

V prípade, že pre obed prídete po 12,00, máte možnosť si vyzdvihnúť obed na tanieri a sami si ho preložíte do obedárov.

Ďakujeme za porozumenie. 

Keď deti prídu na obed bez čipu, MUSIA vedieť aspoň svoje osobné číslo- variabilný symbol, inak im obed nebude vydaný.

 

Dôležité informácie:

Kredit je poplatok, ktorý môže byť vrátený v prípade, že  ste dodržali všetky podmienky týkajuce sa stravy- prebratie, včasné odhlasovanie, včasná úhrada.

Ak plánujete počas roka žiaka prihlásiť na obedy, odporúčame registrovať ho teraz (poslať zápisný lístok stravníka), pretože v priebehu roka po registrácii nebudete mať nárok na dotáciu od štátu a budete stravu hradiť v plnej výške. Po registrácii môžete svoje dieťa z obedov odhlásiť. V priebehu školského roka ho môžete kedykoľvek prihlásiť.

 

Od septembra sa budú žiaci stravovať výlučne v tej jedálni, v ktorej je ich kmeňová trieda.