Výdaj stravy do obedárov a stravné

Vážení rodičia, odkaz od vedúcej ŠJ- prosím, aby ste neplatili zbytočne za obedy pokiaľ máte kladný, teda zelený zostatok. Plaťte, prosím, až keď máte zostatok záporný, teda červený a len tú sumu, ktorá je tam uvedená, nie vyššiu.
ĎAKUJEM.

 

Stránkové hodiny vedúcej jedálne:

Bukovčana 1– utorok, štvrtok od 7,00 do 8,00

Bukovčana 3– pondelok, streda, piatok od 7,00 do 8,00

Na konzultáciu u vedúcej jedálne je potrebné sa TELEFONICKY nahlásiť.

Výdaj stravy do obedárov je obmedzený časovo denne LEN od 11,30 do 12,00 v oboch jedálňach. Z hygienických dôvodov nie je  možné obed po 12,00 vydávať do obedárov. Ak si chcete obed vyzdvihnúť týmto spôsobom zo školskej jedálne, je nutné, aby ste si preň išli z bočnej strany budovy, kde má kanceláriu vedúca jedálne (platí pre B3) alebo priamo do jedálne k okienku (platí pre B1).

V prípade, že pre obed prídete po 12,00, máte možnosť si vyzdvihnúť obed na tanieri a sami si ho preložíte do obedárov.

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Keď deti prídu na obed bez čipu, MUSIA vedieť aspoň svoje osobné číslo- variabilný symbol, inak im obed nebude vydaný.

 

TLAČIVÁ:

Pokyny k stravovaniu (kliknúť pre otvorenie)

Zápisný lístok- jedáleň B1(vyplnené vrátit triednym učiteľom DO 17. júna)

Zápisný lístok- jedáleň B3 (vyplnené vrátit triednym učiteľom DO 17. júna)

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravovanie

 

Dôležité informácie:

Kredit je poplatok, ktorý môže byť vrátený v prípade, že  ste dodržali všetky podmienky týkajuce sa stravy- prebratie, včasné odhlasovanie, včasná úhrada.

Ak plánujete počas roka žiaka prihlásiť na obedy, odporúčame registrovať ho teraz (poslať zápisný lístok stravníka), pretože v priebehu roka po registrácii nebudete mať nárok na dotáciu od štátu a budete stravu hradiť v plnej výške. Po registrácii môžete svoje dieťa z obedov odhlásiť. V priebehu školského roka ho môžete kedykoľvek prihlásiť.

 

Od septembra sa budú žiaci stravovať výlučne v tej jedálni, v ktorej je ich kmeňová trieda.