Od pondelka 21.9. 2020 budeme v prevádzke podľa príslušnej fázy (aktuálne sme v zelenej fáze). 

Fáza sa môže zmeniť, keď v škole bude potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ, preto sledujte web školy, kde budeme dávať aktuálne informácie v prípadne zmien.

 

Prevádzka od 21. septembra:

-ranná a dlhá ŠKD v oboch budovách

-zvonenie v zelenej fáze je upravené do odvolania našou školou a nájdete ho TU (sú skrátené iba prestávky)

-výchovno- vzdelávací proces prebieha v riadnej forme (delené hodiny, vyučovanie podľa riadneho rozvrhu)

-nulté hodiny budú prebiehať, okrem Telesnej a športovej výchovy, ktorá začne pravdepodobne v októbri 

-nové aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je povinný zákonný zástupca priniesť triednemu učiteľovi po prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), nájdete TU

-škola sa otvára 7,40 (ranná ŠKD od 6,15) a dlhá ŠKD funguje do 18,00 (16,15 denne sa žiaci z ŠKD z budovy B1 presúvajú do budovy B3 vchodom od ihriska cez červené dvere)

-konzultácie s učiteľmi prebiehajú mailovou a telefonickou formou

-rúška nosia všetci zamestnanci, žiaci 2. stupňa aj vo svojej triede, žiakom 1. stupňa sú rúška v triede vysoko odporúčané a  v interiéri školy mimo svojej triedy ich majú povinné aj títo žiaci

-podmienky vstupu do školy nájdete TU.

Vstup cudzím osobám do školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti. Pod cudzou osobou sa rozumie každá osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Rodičia žiakov 1. a 2. ročníka chodia po deti po jednom, s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Snažte sa pohyb v škole minimalizovať.

Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka zvonia po 14,00 na zvončeky pri červených dverách.

 

Prosíme, aby žiaci do školy vstupovali nasledovne:

1.ročník od 7,40 hlavným vchodom budovy B1 (tento vchod pre 1.ročník platí aj pre rannú ŠKD)

2.ročník od 7,40 vchodom od parkoviska (tento vchod pre 2.ročník platí aj pre rannú ŠKD)

3.-4. ročník od 7,40  vchodom ŠKD cez červené dvere

5.- 6.ročník od 7,40  hlavným vchodom

7.-9. ročník od 7,40  vchodom od telocvične

Odchody zo školy v oboch budovách budú iba hlavným vchodom (budova B3 o 14,00 zamyká hlavný vchod a k dispozícii je už iba ŠKD vchod- červené dvere).

Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky a má rúško!

Viac o zelenej fáze od 21.9. nájdete TU  (odporúčame pozrieť najmä tento dokument, kde sú na strane 4 povinnosti zákonného zástupcu v rámci ZELENEJ FÁZY).