Matematika – štandardy (1. – 4.roč.)

SJL – Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov (1. – 4. roč.)

Vyhodnotenie previerok – tabuľka

Bodová stupnica klasifikácie – všetky vyučovacie predmety

 

 

VSTUPNÉ PREVIERKY

2. ročník : vzor SJL, vzor diktátvzor MAT

3. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

4. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

 

POLROČNÉ PREVIERKY 

2. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

3. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

4. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

 

VÝSTUPNÉ PREVIERKY

1. ročník : vzor diktát

2. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

3. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie

4. ročník : vzor SJL, vzor diktát, vzor MAT  vyhodnotenie