Naša škola sa zapojila do projektu Ekocharita Slovensko Slovensku:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V areáli našej školy pri bočnom vchode k vedúcej ŠJ je pristavený kontajner na zber textilu, obuvi, hračiek a bytového textilu. Pre žiakov sú pripravené prednášky a workshopy o ekológii a triedení odpadu so zameraním na textil.