Šachový krúžok v novom školskom roku 2021/22 budeme mávať v stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod. Tešíme sa na deti, ktoré už chodili na krúžok aj v minulosti a radi privítame aj nových záujemcom o šachovú hru. Privítame radi deti do 8 rokov, v prípade výnimky aj staršie. Maximálny počet detí v krúžku bude 14 detí, pracovať budeme vo viacerých skupinách. Pokročilejší, deti, ktoré sa venujú šachu a chodia už na šachové turnaje budú mávať tréning od 14:00 hod do 17:00 hod s prestávkami. Tieto deti sa budú pripravovať na šachové súťaže mládeže ale aj na ligové súťaže v športovom šachu. Samozrejme šach nie je len šport, ale je to aj hra, ktorú môžu hrať deti aj pre zábavu. Tento rok budeme otvárať skupinu začiatočníkov, deti, ktoré sa nevedia hrať šach, niektoré môžu vedieť ťahať figúrkami. Krúžok bude prebiehať od 14:00 hod do 15:00 hod.. Maximálny počet detí je 14.  Od 15:00 hod. do 16:00 hod. budeme mať krúžok s deťmi, ktoré už vedia ťahať figúrkami, budeme ich učiť šachovej hre. Maximálny počet detí v skupine je 14. Cena za I. polrok je nezmenená – 60 Euro za dieťa, súrodenecká zľava 15%.
 V prípade  zhoršenia epidemiologickej situácie, bude tréning prebiehať aj online. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť v prihlasovacom formulári tu.