Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2021/2022.
Redakčná rada časopisu BukoVINKY sa teší na spoločné chvíľky prežité pri čítaní zaujímavého časopisu. 

 

Časopis

2015/2016

Časopis

2016/2017

Časopis

2017/2018

 Časopis

2018/2019

 Časopis

2019/2020

Časopis

2020/2021

 

Časopis

2021/2022

 

casopis_2016_07 Časopis č.1 2016/2017  Časopis č. 1 2017/2018 Časopis č. 1 2018/2019 Časopis č. 1 2019/2020 Časopis č. 1 2020/2021
casopis_2016_06 Časopis č.2 2016/2017  Časopis č. 2 2017/2018 Časopis č. 2 2018/2019 Časopis č. 2 2019/2020 Časopis č. 2 2020/2021
casopis_2016_05 Časopis č.3 2016/2017  Časopis č. 3 2017/2018 Časopis č. 3 2018/2019 Časopis č. 3 2019/2020
casopis_2016_04 Časopis č.4 2016/2017  Časopis č. 4 2017/2018 Časopis č. 4 2018/2019 Časopis č. 4 2019/2020
casopis_2016_03 Časopis č.5 2016/2017  Časopis č. 5 2017/2018 Časopis č. 5 2018/2019 Časopis č. 5 2019/2020
casopis_2016_02 Časopis č.6 2016/2017  Časopis č. 6 2017/2018 Časopis č. 6 2018/2019 Časopis č. 6 2019/2020
casopis_2016_01 Časopis č.7 2016/2017  Časopis č. 7 2017/2018 Časopis č. 7 2018/2019 Časopis č. 7 2019/2020
Časopis č. 8 2016/2017