MATERIÁLY MZ

 

ZÁPISNICE A UZNESENIA MZ, PRACOVNÉ PORADY

zápisnica – september

uznesenie – november

zápisnica – november

zápisnica – január

zápisnica z pracovnej porady 12. marca

uznesenie – apríl

zápisnica – apríl

zápisnica z pracovnej porady 5. júna

zápisnica z pracovnej porady 19. júna

uznesenie – jún

 

PLÁNY PRÁCE

plán práce na september

plán práce na október

plán práce na november

plán práce na december

plán práce na január

plán práce na február

plán práce na marec

plán práce na apríl

plán práce na máj

plán práce na jún

 

Vyhodnotenie práce MZ

Hlavné úlohy MZ

Harmonogram stretnutí MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

 

VYHODNOTENIE PREVIEROK