MATERIÁLY MZ

 

ZÁPISNICE A UZNESENIA MZ, PRACOVNÉ PORADY

zápisnica – november

zápisnica – január

Pandémia COVID – 19

 

PLÁNY PRÁCE

Plán práce na september

Plán práce na október

Plán práce na november

Plán práce na december

Plán práce na január

Plán práce na február

Plán práce na marec

Plán práce na apríl

Pandémia COVID – 19

 

Program školy

Harmonogram zasadnutí MZ

Hlavné úlohy MZ

Rozdelenie úloh členom MZ

Vyhodnotenie práce MZ

 

VYHODNOTENIE PREVIEROK

Vstupné previerky: 3. ročník  4. ročník   

Polročné previerky: 2. ročník  3. ročník  4. ročník

Pandémia COVID – 19