1. ročník

SJL   MAT   PVO   ANJ   NEJ   VYV   HUV   TSV   ETV   NBV

 

2. ročník

SJL   MAT   PVO   ANJ   VYV   HUV   TSV   ETV   NBV

 

3. ročník

SJL   MAT   PDA   VLA   ANJ   NEJ   VYV   HUV   TSV   INF   PVC   ETV   NBV

 

4. ročník

SJL   MAT   PDA   VLA   ANJ   NEJ   IFV   VYV   HUV   TEV   PVC   ETV   NBV

 

 

ETV (1. – 4.ročník)

 

 

Triedy s rozšírenou výučbou NEJ

1. ročník: NEJ   TSV   VYV

2. ročník: NEJ   TSV   VYV   PVO

3. ročník: NEJ   TSV   VYV   PDA

4. ročník: NEJ   TEV   VYV   PDA   VLA   PVC