Z dotácie BSK (bola čerpaná z dotačnej schémy Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019) a finančnej podpory je v priestoroch Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi je vynovená podlaha v stolnotenisovej herni. Starý  povrch podlahy v herni  svojou tvrdosťou a materiálovým zložením už nevyhovoval v plnom rozsahu špecifickým potrebám zdravého rozvoja športovo-pohybových stolnotenisových aktivít.

Cieľom projektu bolo položenie nového kvalitného stolnotenisového povrchu podlahy TaraflexTM TABLE TENNIS, ktorá spĺňa vysoké nároky na špecifický pohyb športovcov pri stolnom tenise a svojou pružnosťou a odolnosťou proti nežiadúcemu pošmyknutiu športovca predchádza vzniku zranení a chronických problémov s opornou sústavou tela – najmä s kĺbmi.

Prvoradým účelom projektu je poskytovať športové vyžitie žiakom na hodinách TV, deťom z MŠ, širokej verejnosti, mládeži a členom klubu s maximálnym ohľadom na zdravie športovcov. Keďže stolný tenis je vysoko dynamický šport, je veľmi dôležité vykonávať špecifickú pohybovú činnosť na športovisku s športovým povrchom podlahy vyvinutým pre účely stolného tenisu a prispôsobeným tréningovým a súťažným aktivitám v harmónii s ochranou opornej sústavy tela športovca.

Klub, ktorý pôsobí na škole pracuje so stolnotenisovou prípravou – klub prevádzkuje stolnotenisový krúžok pre deti navštevujúce ZŠ Ivana Bukovčana, taktiež druhý krúžok pre deti zo širšieho okolia DNV a krúžok pre deti z miestnej materskej školy – kde pod vedením trénera a skúsených hráčov sú deti vedené k základom a správnym návykom v stolnom tenise a športe všeobecne. Celkovo klub navštevuje týždenne 75 detí so širokého okolia.

Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves je dobrým reprezentantom mesta, ktorý svojou prácou vzbudzuje na slovenskom športovom poli rešpekt, ponúka deťom zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času, učí ich k zodpovednosti a pestuje v nich tímového ducha..

Veríme, že nový, kvalitný povrch prispeje k ešte lepšiemu, bezpečnejšiemu športovému vyžitiu športovcov a k dosiahnutiu lepších výsledkov.