Vedomosti tvoria budúcnosť

„Technika hrou od základných škôl“
bola téma, ktorá sa uskutočnila v rámci vzdelávania našich i iných učiteľov na ZŠ I. Bukovčana 3.
Podporovaná Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Učiteľom bola poskytnutá metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít aj ako finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.
Princípom tohto projektu je rozvoj technického premýšľania,ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu.
Učitelia svoje získané vedomosti odovzdali na hodinách Technického a Pracovného vyučovania  žiakom, ktorí si mohli v praxi vyskúšať pokusy na rôznych pomôckach.
Prečo: Žiarovka svieti?Ako fungujú prevody na bicykli? Aká sila spôsobí zmenu? Priťahuje všetky predmety magnet?
Možnosť realizácie na týchto pokusoch si vyskúšali aj učitelia 1.a 2.stupňa, ktorí sa  oboznámili so sadou pomôcok a postupov a budú ich využívať na svojich hodinách.