1. ročník

SJL – HUPS, Lipka   SJL – Virgovičová   MAT   PVO   ANJ   VYV   HUV   TSV   ETV   NBV   predné strany

2. ročník

SJL – JZ, nové Pís. a Sloh.v.   SJL – ČÍT/3 hod.   SJL – ČÍT/4 hod.  MAT   PVO   ANJ   VYV   HUV   TSV   ETV   NBV   predné strany

3. ročník

SJL   SJL – ČÍT   MAT   PDA   VLA   PVC   VYV   HUV   TSV   INF   ETV   NBV   ANJ/3 hod.   ANJ/5 hod.   

4. ročník 

SJL   SJL – ČÍT  MAT   PDA   VLA   ANJ/3 hod.   ANJ/4 hod.   INF   VYV   HUV   TSV   PVC   ETV   NBV

 

 

TRIEDY S ROZŠÍRENOU VÝUČBOU NEJ

1. ročník: NEJ   TSV   VYV

2. ročník: NEJ   TSV   VYV   PVO

3. ročník: NEJ   TSV   VYV   PDA – okruhy  

4. ročník:

staré

NEJ   NEJ – konverzácia   TEV   VLA, PDA, PVC – okruhy   ŠKD

nové

NEJ   NEJ – konverzácia   TSV   VLA, PDA, PVC – okruhy   ŠKD

 

 

OSTATNÉ

Environmentálna výchova – primárne vzdelávanie

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – primárne vzdelávanie

Triednická hodina

TVVP – tabuľka

 

 

TEMATICKÉ VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE PLÁNY (staré)

1. ročník: NEJ   

2. ročník: NEJ   

3. ročník: NEJ (z)   

4. ročník: VYV – rvnj   NEJ1   NEJ2