Testovanie 5 + obedy pre 6. – 9. ročník

Vážení rodičia a žiaci,

dňa 20. novembra 2019 bude v škole prebiehať Testovanie 5.

Žiaci II. stupňa (6.- 9. ročník) majú v tento deň riaditeľské voľno.

Všetci žiaci 6.- 9.ročníka sú v tento deň odhlásení hromadne z obedov vedúcou jedálne. V prípade, že žiak si napriek tomu chce prísť prevziať obed, je potrebné si obed na tento deň individuálne prihlásiť. V tento deň za prípadne odobratý obed platíte plnú sumu bez dotácie, nakoľko žiaci v tento deň nebudú v škole.