Základná škola I. Bukovčana 3 ,ponúka v kooperácii s nemeckou „ Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“, pre žiakov 8. ročníka vzdelanie a skúšku na úrovni B1 „Das Deutsche Sparaschdiplom“ (DSD I) podľa SERR (spoločný európsky referenčný rámec):

Vzdelanie zabečpečuje:

  • podporu výuky nemeckého jazyka vo vybratých ročníkoch, od 1. ročníka s podporou Nadácie Volkswagen, Goetheho inštitútu a našej školy
  • podporu výuky nemeckého jazyka s lektormi priamo z Nemecka
  • uľahčenie prípravy žiakov na ďalší stupeň vzdelávania na gymnáziách k zvládnutiu DSD II
  • získanie certifikátu znalosti nemeckého jazyka na úrovni B1 platnom na celom svete
  • vzdelávanie a skúšky sú vedené učiteľmi a lektormi so špeciálnym vzdelaním a kompetenciami pre podmienky DSD I
  • vzdelávanie a účasť na skúškach je pre žiakov našej školy bezplatná

 

Prípadné otázky a dotazy môžete adresovať učiteľom nemeckého jazyka na našej škole, alebo priamo koordinátorom pre vzdelávanie DSD I p. uč. Borbély a p. uč. Hanzlovičovej.

(Kontakty nájdete na našej webovej stránke.)

 

Priebeh a podmienky zvládnutia skúšky:

Centrálna skúška prebieha len na uznaných DSD-školách, ZŠ I. Bukovčana má akreditáciu od roku 2015.

Celú prípravu aj skúšku absolvujú žiaci na našej škole v prítomnosti svojich učiteľov a lektorov.

Centrálne opravovanie písomnej časti skúšky je priamo v Nemecku.

Žiak musí absolvovať v písomnej časti čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomnú komunikáciu a v ústnej časti ústnu komunikáciu a prezentáciu.

Žiak je úspešný, ak sa vie jednoducho a súvisle vyjadriť k známym oblastiam záujmu a podať odôvodnenia a vysvetlenia k snom, túžbam, plánom a názorom.