Od dnešného dňa 24.11. v škole rušíme do odvolania školskú krúžkovú činnosť.

Od pondelka 29.11. bude ŠKD v prevádzke denne do 16,30 (žiaci z budovy B1 sa nebudú presúvať do budovy B3).

Nulté hodiny TSV sú do odvolania zrušené


Triedy v karanténe:

1.E- karanténa do 29.11.vrátane, nástup do školy 30.11.

2.A- karanténa do 2.12. vrátane, nástup do školy 3.12.

3.A- karanténa do 4.12. vrátane, nástup do školy 6.12.

4.A- karanténa do 26.11. vrátane, nástup do školy 29.11.

4.C- časť triedy- karanténa do 26.11. vrátane, nástup do školy 29.11.

5.C-karanténa do 26.11. vrátane, nástup do školy 29.11.

5.D- karanténa do 27.11. vrátane, nástup do školy 29.11.

6.B-karanténa do 3.12. vrátane, nástup do školy 6.12. 

7.A- preventívna karanténa na deň 26.11. – nové

7.B-karanténa do 3.12. vrátane, nástup do školy 6.12.

8.A- karanténa do 2.12. vrátane, nástup do školy 3.12.

8.E- karanténa do 2.12. vrátane, nástup do školy 3.12.

8.D- karanténa do 26.11. vrátane, nástup do školy 29.11.

9.A-karanténa do 3.12. vrátane, nástup do školy 6.12.

9.C-karanténa do 3.12. vrátane, nástup do školy 6.12.


UKONČENÉ KARANTÉNY TRIED:

5.B – karanténa do 22.11. vrátane, nástup do školy 23.11.

5.A- preventívne-dištančné vzdelávanie do 23.11. vrátane, nástup do školy 24.11


 

Oznámenie o výnimke z karantény podľa vyhlášky vložte do IŽK cez možnosť „Covid-19“. V prípade, že uplatníte výnimku a žiak bude chodiť do školy, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku. 

Triedy sú hromadne odhlásené z obedov. Prosíme však o kontrolu a prípadné odhlásenie z obedov (resp. prihlásenie ak žiak uplatní výnimku z karantény a príde do školy)