Školský rok 2019/2020

Šaliansky Maťko- okresné kolo

3. miesto – Barbora T.  2.D – 1. kategória

1. miesto – Tamara F. 4.B – 2. kategória – postup do krajského kola! Gratulujeme!

 

 

Školský rok 2018/2019

Olympiáda v NEJ – okresné kolo

1.miesto – kategória 1C – Ján M.                      5.D  –postup do krajského kola

2.miesto – kategória 1B – Veronika M.             8.A  –postup do krajského kola

3.miesto – kategória 1A – Lukáš K.                  7.D

 

Stolný tenis žiakov ZŠ- krajské kolo

1. miesto postup do CELOŠTÁTNEHO KOLA! 4. miesto v celoštátnom kole! (Patrik G., Milan G., Adam Ó., Hugo H.)

 

Stolný tenis žiakov ZŠ

1. miesto postup do okresného kolo

 

Malý futbal mladších žiakov ZŠ- Školský pohár Slovenskej sporiteľne

1. miesto– lokalitné kolo (Alex L., Hugo K., Samuel M., Michal B., Dominik H., Oliver M., Filip Š.)- postup do okresného kolo

 

 

 

Školský rok 2017/2018

Atletika žiakov a žiačok- okresné kolo

družstvo chlapcov- 2. miesto

Grausová Simona- 1. miesto v hode kriketovou loptičkou- 43,95m- postup na krajské kolo

Danielová Táňa- 1. miesto v behu na 800m- 2:56,36- postup na krajské kolo

 

Mladý záchranár civilnej ochrany- okresné kolo

1.miesto – žiaci 7.A

 

Vybíjaná žiačok ZŠ- obvodné kolo

1.miesto

 

McDonald`s CUP- minifutbal žiakov a žiačok ZŠ- okresné kolo

5.miesto (M. Bachna, G. Glatzová, J. Godársky, L. Krička, M. Kaniansky, A. Mitterpach, A. Obušek, V. Stoviček, A. Šimkovičová, N. Straka)

 

Stolný tenis žiakov ZŠ

1.miesto v okresnom kole

5. miesto v krajskom kole (P. Godál, M. Godál, H. Herman)

 

Prehadzovaná žiakov I. stupňa- obvodné kolo

1.miesto (družstvo zložené zo žiakov J. Matucha, Š. Vaško, A. Obušek, A. Šteflovič, A. Šimkovičová, A. Šaradínová)

 

Geografická olympiáda- okresné kolo

1. miesto – Michael Šimkovič 5.B 

 

Šaliansky Maťko- okresné kolo

3. miesto – Barbora Pastorová 7.C – kategória 6.-7.ročník

1. miesto – Terézia Böhmová 4.E – kategória 4.-5.ročník

2. miesto – Eduard Zeman 3.B – kategória 2.-3.ročník

 

Olympiáda v NEJ (kategória 1A)- okresné kolo

1.miesto – Veronika Magdolenová 7.A

2.miesto – Lukáš Kaniansky 6.D

 

Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

1.miesto – Samuel Chudý

 

 

Školský rok 2016/2017

Matematická olympiáda- Obvodné kolo

1.miesto- K. Gersová

 

Súťaž v NEJ- Obvodné kolo

2. miesto- A. Mináriková

3. miesto- N. Fleischhacker

 

Súťaž v NEJ- Okresné kolo

3.miesto- A. Mináriková

 

Pytagoriáda- Obvodné kolo

úspešní: J. Valent a Š. Bunček

 

Pytagoriáda- Okresné kolo

N. Straka  III.B – 9.miesto 

B. Prokešová IV.D –  2.miesto

A. Ondíková  III.D – 1.miesto  

M. Graus IV.A – 1.miesto 

 

Klokan

N. Valníčková- percentil 99,5%- 1. miesto na Slovensku spolu s ďalšími 48 žiakmi zo Slovenska

 

Projekt „Hrdinovia z našich kníh“

2x 1. miesto, 2x 2.miesto, 2x 3. miesto + 1x Cena riaditeľa Istracentra

 

Stolný tenis- Krajské kolo

dievčatá-3.miesto

chlapci- 2. miesto

 

Atletika- Obvodné kolo

chlapci- 5. miesto

dievčatá- 7. miesto

A.Kostolanský -1.miesto v hode kriketkou a aj 1. miesto v hode kriketkou v krajskom kole.

S.Grausová – 1.miesto v obv. kole a v  krajskom kole 3. miesto v hode kriketkou

 

Mladí záchranári- Obvodné kolo

5. a 9. miesto

 

Slávik 2017- Krajské kolo

M. Gieci II. A – 2. miesto

 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí- Krajské kolo

J. Chandoga  II. B – 2. miesto

 

Recitácia v NEJ

J. Matucha a S. Stankovská III.D –  1. a 3. miesto 

 

McDonald`s Cup 2017- Okresné kolo 1. miesto , Krajské kolo 7. miesto

 

Šaliansky Maťko – 27.1.2017

P. Guba- 3. miesto

 

BRATSLAM 2016- 2.miesto

D.Vlašič  a  D. Morávek

 

Vybíjaná- Okresné kolo- 4.miesto 

 

Čarovný svet knihy

2×1.miesto, 1x 2.miesto, 1×3.miesto + Cena riaditeľa Istracentra

 

Cezpoľný beh- Obvodné kolo

dievčatá- 7.miesto

chlapci- 3.miesto