DO RADY ŠKOLY BOLI ZVOLENÍ:

-za pedagogických zamestnancov:

  1. PhDr. Lenka Németová
  2. Mária Šebeňová

 

-za nepedagogických zamestnancov:

  1. Soňa Friebertová

 

-za rodičov žiakov školy:

  1. Mgr. Miroslav Antal
  2. Ing. Katarína Dritomská
  3. PaedDr. Peter Horváth PhD.
  4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD.