Rada rodičov- Výbor na školský rok 2021/2022

P. č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Mgr. Miroslav Antal predseda
2. PaedDr. Peter Horváth PhD. podpredseda
3. Ing. Alena Gombášová hospodár
4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. člen
5. Ing. Katarína Dritomská člen
6. PhDr. Pavel Czirák, PhD. člen
7. Ing. Anna Nemčíková člen

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2021/2022

2.9.2021 triedny aktív rodičov 1. ročníka 

18.10. 2021 úzky výbor rady rodičov 18,00

19.10. 2021 triedny aktív ONLINE