Rada rodičov- Výbor na školský rok 2020/2021

P. č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Mgr. Miroslav Antal predseda
2. PaedDr. Peter Horváth PhD. podpredseda
3. Ing. Alena Gombášová hospodár
4. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. člen
5. Ing. Katarína Dritomská člen
6. PhDr. Pavel Czirák, PhD. člen
7. Ing. Anna Nemčíková člen

Plán výborov a triednych aktívov na školský rok 2020/2021

2.9.2020 triedny aktív rodičov 1. ročníka 

20.10.2020 rozšírený výbor RR o 19,00 v kinosále

21.10.2020 triedne aktívy harmonogram aktívov a učiteľov nájdete TU (dostupné pár dní pred triednym aktívom)