Vážení rodičia, pri neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu) nie je nutné tlačiť a nosiť vyhlásenie v papierovej forme.

Máte možnosť toto vyhlásenie odoslať triednemu učiteľovi elektronicky cez IŽK- proces odosielania vyhlásenia trvá max. 2 minúty. Návod na odoslanie Vyhlásenia rodiča po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni nájdete TU