TLAČIVÁ

Žiadosť o komisionálnu skúšku

Menovanie komisie

Menovanie komisie nové tlačivo

Protokol o komisionálnej skúške nový formát z e-tlačív

 

KOMISIONÁLNA SKÚŠKA

SJL – 1. ročník      SJL – 1. ročník (jednoduchší variant)

SJL – 2. ročník

SJL – 3. ročník + bájka

SJL – 4. ročník + bájka

PVO – 2. ročník.doc      PVO – 2. ročník.pdf

VLA – 3. ročník

VLA – 4. ročník

 

TEMATICKÉ OKRUHY

SJL – 2. ročník

SJL – 3. ročník

SJL – 4. ročník