CHABIK

Rada rodičov pri Základnej škole Ivana Bukovčana,

Bratislava – Devínska Nová Ves

Adresa:                    ul. Ivana Bukovčana 1

                                  841 08 Bratislava

Právna forma:        občianske združenie

IČO:                         31 794 262

 

Predseda OZ CHABIK:        Mgr. Miroslav Antal

Podpredseda OZ CHABIK:   PaedDr. Peter Horváth, PhD.

Bankové spojenie IBAN: SK07 0900 0000 0001 7139 2766

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a.s.: GIBASKBX

 

 

Informácia o výške členského príspevku do RR

Členský príspevok       Výška príspevku

-za prvé dieťa                         22,- €

-za druhé dieťa                       17,- €   

-za tretie a každé ďalšie dieťa  14,- € 

 

AKO UHRÁDZAŤ:

Číslo účtuSK07 0900 0000 0001 7139 2766

Variabilný kód: priradený od triedneho učiteľa na triednom aktíve

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre prijímateľa uviesť:prispRR_priezvisko dietata_trieda                                           napríklad prispRR_Mrkvicka_8A

 

V prípade, že v škole máte viac detí, je nutné uskutočniť platbu za každé dieťa zvlášť so svojím variabilným symbolom!

Príspevky prosíme poukázať vždy do 31.10.  príslušného školského roka!

                  Ďakujeme! Robíme to pre Naše Deti  🙂