Tlačivá

Dotazník k zápisu (ak si dotazník vyplníte doma a prinesiete na zápis, vytlačte ho na jednu A4 obojstranne)

Pomôcky do 1. ročníka- čo bude prváčik potrebovať

Žiadosť o prijatie do 1.ročníka (vyplniť a podpísať aj splnomocnenie)

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo školského obvodu

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí

Žiadosť o prijatie dieťaťa o predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (potrebné v prípade neprítomnosti žiaka dlhšej ako 3 dni)

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (aj zahraniční žiaci)

Smernica o KS- nové 

Odhláška z ŠKD  

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravovanie – nové 

Žiadosť- žiak sám na obed z B3 do B1 

Školské obvody 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Informačný dokument o poistnom produkte – poistenie krádeže vecí žiakov

Počasie v DNV

Škola na webe