Posledným krokom je osobné prevzatie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí/ o neprijatí/ o plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí.

Rozhodnutie si prídu prevziať a podpísať opäť obaja zákonní zástupcovia v dňoch 7.-11. júna denne od 8,00 do 12,00 do vestibulu školy Bukovčana 3.


Posledné úkony potrebné k zápisu do 1. ročníka sú:

 1. kontrola občianskych preukazov OBOCH  zákonných zástupcov

 2. podpis (OBOCH zákonných zástupcov) elektronickej prihlášky do 1. ročníka , ktorú ste cez systém vypĺňali (máme ju  pre vás už pripravenú) 

Kontrolu OP a podpis prihlášky budeme realizovať vo vestibule školy Bukovčana 3 v termínoch:

17. máj PONDELOK 8,00 – 13,00

18. máj UTOROK 8,00 – 13,00

19. máj STREDA 8,00 – 13, 00

Do budovy vstupujte s prekrytím horných dýchacích ciest, s vlastným perom a bez detí. Pripravte si občianske preukazy oboch zákonných zástupcov.