Prosíme zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí sa v budúcom roku 2021/2022 budú stravovať v školskej jedálni, aby poslali vyplnený zápisný lístok stravníka na adresu jedalen3@bukovcana.sk najneskôr do konca júla.