NOVÉ

V IŽK boli pridané nové funkcionality viditeľné po prihlásení zákonného zástupcu:

1. Účasť na vyučovaní od 1.6. 2020 (pre zákonných zástupcov 1. – 5. ročníka)

2. Školský rok 2020/2021 (výber povinne voliteľného predmetu, stravovanie, ŠKD)

 

Tieto funkcionality boli pridané až v období po vyzvaní vyjadrenia zákonných zástupcov k otázkam.

Preto nie je nutné odpovedať na otázku o účasti na vyučovaní od 1. júna, ktorú už zisťujeme prostredníctvom komunikácie s triednymi učiteľmi. Druhá funkcionalita ohľadom stravy, ŠKD a povinne voliteľného predmetu je aktuálna a prosíme, aby ste odpovedali (napriek tomu, že povinne voliteľný predmet už bol zisťovaný v mesiaci apríl v rámci tried 1. stupňa). Odpovede sú záväzné.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Na podnet zákonných zástupcov sme spustili prístup na portál Škola na webe aj pre žiakov, ktorí môžu mať vlastné kontá. Budú tak mať prístup k známkam v IŽK (bez možnosti podpisovania známok, ktorú má len zákonný zástupca) a k zadaným domácim úlohám (k tým, ktoré boli zadané cez portál Škola na webe).

NIE JE POVINNOSŤ, aby to žiak navštevoval.

Používateľské mená a heslá žiakov boli zaslané triednym učiteľom. V prípade, že budete mať záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo IŽK pod svojím vlastným kontom, kontaktujte triedneho učiteľa (prípadne maslen@bukovcana.sk), ktorý Vám pošle príslušné údaje- prihlasovacie meno a heslo.

____________________________________________________________________________________________

Manuál k práci s IŽK nájdete po prihlásení do svojho konta pod ikonou otáznika– pozri TU. Pod touto ikonou nájdete manuál pre žiaka, ako pracovať s domácimi úlohami a ako ich odosielať.

Odporúčame rodičom, aby deťom vytvorili aj vlastné mailové adresy, ktoré bude po prihlásení do IŽK možné zadať (mailová adresa slúži na odoslanie správy učiteľom cez IŽK).

____________________________________________________________________________________________

Náhľad žiaka:

____________________________________________________________________________________________

V prípade nejasností a otázok kontaktujete maslen@bukovcana.sk