Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD môžu prísť do rannej ŠKD, ktorá funguje v oboch budovách od 6,15 do 7,45. V budove B3 sa do rannej ŠKD vchádza bočným vchodom. Pre žiakov, ktorí nenavštevujú v ranných hodinách ŠKD sa škola otvára o 7,40. Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7,45 tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami, najneskôr 10 minút pred vyučovaním. Ak rodič odprevádza svoje dieťa do školy, rozlúči sa s ním už pred vchodom  (pre rodičov prvákov platí až od októbra). Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sa považujú za porušovanie školského poriadku. Ak príde žiak na prvú vyučovaciu hodinu neskoro, učiteľ mu ju ospravedlní iba v tom  prípade, ak predloží ospravedlnenku od lekára alebo rodiča. Ak žiak nepredloží ospravedlnenku, celá hodina sa mu vykáže ako neospravedlnená. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných prezuvkách do tried a telocvične. Prísť do školy na bicykli, mopede, skateboarde, kolobežke a kolieskových korčuliach je zakázané. Vo vnútorných priestoroch školy je zakázané pohybovať sa na skateboarde, kolobežke a kolieskových korčuliach a aj v topánkach na kolieskach (tzv. heelys).

Viac informácii sa dočítate v školskom poriadku. 

ZVONENIE (platí LEN pre dištančnú výučbu):

1.hodina 8,00- 8,30

2. hodina 8,55- 9,25

3.hodina 9,55- 10,25

4.hodina 11,00-11,30

5.hodina 11,55- 12,25

6.hodina 12,50 – 13,20